V jakémkoliv podnikání s fyzickými výrobky, materiály, jedno zda surovinami, součástkami, hotovými výrobky, je naprosto nezbytné logistické zabezpečení celého procesu. To neznamená jen počítačové experty, sedící u klávesnice a přes mobil řídící dopravu a pohyb jednotlivých komponent, ale taky pracovníky, kteří fyzicky tuto činnost vykonávají, prostory, kde se tato činnost vykonává a v neposlední řadě také technické pomůcky, mechanizační zařízení, ale i obalový materiál, materiál k označování, bezpečnostní prvky, ochranné pomůcky a mnoho jiných drobností, které můžeme skrýt právě pod všeobjímající označení vybavení skladů.

Lidé, mechanizace, bezpečnost

Ano, to jsou tři nedílné součásti fyzické manipulace se surovinami, součástmi, hotovými výrobky. Pokud chce firma fungovat spolehlivě a efektivně, nemůže tuto oblast ani v nejmenším podcenit.

Základ všeho
4 (80%)1